Navigation

stofbrugere

Om Taletid til Stofbrugere

Dugnad Vesterbro Netværket står for denne portal med holdninger fra og om stofbrugerne på Vesterbro. Nye løsninge skal tage udgangspunkt i stofbrugernes livssituation - derfor Taletid til Stofbrugere.

Læs vider

Renovation | Fixerum

Fra renovering til facilitation: At løse renovationsrelaterede problemer i forhold til stofbrugere er af indlysende gavn for alle.

Problem: At bevæge sig mod facilitere indtagelse af stoffe kræver grundlæggende diskussion og afklaring, samt legalisering af begrebet fixe-rum.

Samtale med Carsten, 39 år, ved mindestenen for afdøde stofbrugere på Halmtorvet [af Kenneth A Balfelt]

Hvad skal der være i det nye værested?:

- Træningsrum med håndvægte, bænk, træktårn, etc. ikke multimaskine. Kan købes for 10-15.000 kr.

I statsfængslet brugte han tiden på træning. Har siddet inde i 10 år sammenlagt og 4,5 år i den længste periode. Der er flere tilbud for stofbrugere udenfor fængslet end indenfor. Alt kommer an på at kunne lave gode urintest, for om man kan få hjælp.

Mad, kr. 10-15 pr. måltid. 25-30 kr er for meget.

Vi bruger gaden som værested. Der er ikke mange der har en fornuftigt kontakt til familien.

Mange har ondt i livet

Interviews med stofbrugere på gaden [af Susan Marie]

31-årig mand på Halmtorvet:

Et godt værested er et lukket areal hvor man kan komme og slappe af, have socialt samvær og få kaffe. Brugeren kommer selv fra et værested i Køge, hvor de har meget glæde af faciliteter som billard, bordtennis, computere med netadgang og spil. Det ville være rart med kønsadskilte toiletter og badefaciliteter og et hyggehjørne med sofa. Morgenmaden er et vigtigt fundament for dagen og gratis havregryn og cornflakes kunne være guld værd. Så kunne man evt. tilbyde andre ting med en symbolsk brugerbetaling.

Udgiv indhold

Powered by Drupal - Design by Artinet